Rodinné domy

Nová zelená úsporám

Dotační program s názvem Nová zelená úsporám (NZÚ) je zaměřený na podporu energetických úspor a ekologických opatření v rodinných domech. To může zahrnovat zateplení budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, a dokonce i stavbu velmi úsporných budov, které šetří energii. Program se také nově zaměřuje na opatření, která pomáhají reagovat na změnu klimatu.

Kdo může žádat?

O dotaci mohou požádat vlastníci rodinných a řadových domů.

Kdy je možné podat žádost?

Zažádat je možné před zahájením, v průběhu i po realizaci.

Do kdy probíhá příjem žádostí?

Program Nová zelená úsporám je dlouhodobý. Programové období je naplánováno do roku 2030.

Od kdy je možné zpětně uplatnit náklady?

Od 1.1.2021.

Kdy je dotace vyplácena?

Dotace je proplacena po dokončení realizace.

Podporovaná opatření

Fotovoltaika

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Maximální podporovaný výkon FVE je 10 kWp. Podporu lze čerpat i na akumulaci.

Výše dotace
až 200 000 Kč

Nabíjecí stanice - elektromobilita

Dotace na pořízení a instalaci dobíjecí stanice na osobní elektromobil. Nabíjecí stanice se musí nacházet na pozemku žadatele.

Výše dotace
15 000 Kč

Výměna kotle, tepelná čerpadla

Dotace na výměnu starého zdroje vytápění. Podporována je výměna kotlů na pevná paliva, elektrických, plynových kotlů a lokálních topidel.

Výše dotace
až 100 000 Kč

Zateplení a výměna oken

Dotace na částečné i celkové zateplení domu - obvodových stěn, střech, podlah, stropů a výměnu výplní stavebních otvorů, oken a dveří.

Výše dotace
až 950 000 Kč

Příprava teplé vody

Dotace na pořízení a instalaci systému na přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla či solárních (fotovoltaických či termických) panelů.

Výše dotace
až 60 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na pořízení systémů na využití tepla z odpadní vody. U rodinných domů lze podpořit centrální i decentrální systémy.

Výše dotace
až 60 000 Kč

Dešťovka

Dotace na efektivní zachytávání dešťové a odpadní (šedé) vody. K akumulaci lze použít jímku, nádrž nebo upravenou studnu.

Výše dotace
až 60 000 Kč

Rolety a žaluzie

Dotace na pořízení a instalaci stínící techniky na snížení teploty uvnitř budovy. Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro regulaci míry zastínění.

Výše dotace
až 1 500 Kč / m2

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelené střechy. Jsou podporovány extenzivní i intenzivní typy střech.

Výše dotace
až 100 000 Kč

Rekuperace

Dotace na pořízení a instalaci centrálního (i decentrálního) řízeného systému větrání se zpětným získáváním tepla.

Výše dotace
až 105 000 Kč

Novostavba

Dotace na výstavbu zelené střechy. Jsou podporovány extenzivní i intenzivní typy střech.

Výše dotace
až 950 000 Kč

Máte zájem o dotaci? Zanechte nám vzkaz.

Jak celý proces probíhá

1
Náš odborný konzultant prověří váš záměr a spočítá Vám výši dotace.
2
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou projektovou přípravu a energetické posouzení.
3
Žádost za Vás podáme a budeme nápomocni po celou dobu do vyplacení dotace.