Dotace na domy

Dotace na domy

Dotace na domy

Na samotnou výstavbu domu je počet možných dotací velmi omezen. V současné době je v rámci projektu Zelená úsporám možno čerpat dotaci pouze na výstavbu domu v pasivním energetickém standardu = pasivní dům.

Pasivní dům se vyznačuje nízkou spotřebou tepelné energie, která nesmí při žádosti o dotaci přesáhnout 20kWh/m2 ročně. U bytových domů je potřeba splnit limit 15kWh/m2 ročně. Této nízké spotřeby tepla se dosahuje pomocí zvláštními topnými systémy, jako jsou solární panely nebo teplo vydávané elektrospotřebiči. Toto teplo je pak v době udržováno silnou a účinnou tepelnou izolací. Větrání je pak zajištěno speciálním rozvodním a ohřevným systémem tzv. rekuperací. Posouzení a potvrzení energetické náročnosti domu pak musí provést autorizovaný architekt či energetický auditor.

Podmínky a výše dotace

O dotaci lze žádat jak před zahájením stavby domu, tak po dobu 12 měsíců po jejím dokončení.(Víc informací na webu http://www.zelenausporam.cz/)

Další podmínkou, mimo samotné nízké spotřeby energie, je, že stavební materiál i samotný stavitel musí být vybrán ze Seznamu výrobků a technologií nebo Seznamu odborných dodavatelů. Bez tohoto nebude dotace vlastníkovi vyplacena. Pokud hledáte levné bydlení tak se podívejte na novostavby Praha.

Obě tyto podmínky musí být přiloženy k samotné žádosti jako tzv. Krycí list technických parametrů, který musí být opět potvrzen autorizovanou osobou. Dále se k žádosti přikládají faktury od stavební firmy s potvrzeními o jejich zaplacení, je-li dům už dostavěn, List vlastnictví, odborný posudek a oznámení o užívání stavby (možno i kolaudační souhlas). Stavba domu začíná vybráním vhodného pozemku, podívejte se na pozemky na prodej.

Výše dotace je pro výstavu rodinného domu 250 000Kč, pro výstavbu jedné bytové jednotky pak 150 000Kč. Tuto podporu mohou získat jen majitele domů. V případě žádosti více vlastníků, podnikatele, bytového družstva apod. musí být k této žádosti podána s potvrzenou plnou mocí.( Další informace o dotacích - Dotace, státní fond životního prostředí )

Novinky