Dotace na domy

Odkazy pro štítek dotace na zateplení

Dotace na kotle

Tento druh dotací spadá v programu Zelená úsporám do oblasti C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Jde hlavně o to přiblížit a podpořit stále početné využívání neekologických zdrojů vytápění jako je uhlí nebo elektřina, za ekologické kotle na biomasu nebo tepeln

Dotace z EU

Kromě programu Zelená úsporám je možné žádat o dotace na různé projekty, nejen v oblasti stavby domů a ekologie, přímo fondy EU. Strukturální fondy EU existují dva – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Oba jsou prostředkem přerozdělování a využívání peněz, které putují od

Novinky