Dotace na domy

Odkazy pro štítek dotace na dveře

Dotace z EU

Kromě programu Zelená úsporám je možné žádat o dotace na různé projekty, nejen v oblasti stavby domů a ekologie, přímo fondy EU. Strukturální fondy EU existují dva – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Oba jsou prostředkem přerozdělování a využívání peněz, které putují od

Plastové dveře

Plastové dveře u nás zatím nejsou tak oblíbené, jako například dveře dřevěné, avšak nejsou svými vlastnostmi o nic horší. Stejně jako plastová okna vynikají svou příznivou cenou v poměru s jejich dobrými užitnými vlastnostmi. Splňují všechny nároky na ně kladené, jako je stabilita, tepelně-izolační

Plastové dveře venkovní

Venkovní dveře jsou velmi zatěžovanými konstrukčními prvky domů, ač se to nemusí na první pohled zdát. Nemají pouze dekorativní funkci, ale jsou mechanicky i tepelně vysoce namáhány. Plastové dveře plní všechny tyto funkce velice dobře. Svými užitnými vlastnostmi a cenou jsou konkurencí pro dveře pl

Dotace na zateplení domu

Důležité je, že kromě programu Zelená úsporám, který se týká rodinných a bytových domů se v rámci zateplování objevil i program PANEL, který čerpá státní dotace na zateplování a rekonstrukci panelových domů. Co se týče úpravy a přestavby domu je možné z programu Zelená úsporám čerpat dotace na zate

Novinky