Dotace na domy

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Zařízení, které čerpá tepelnou energii z jednoho místa na jiné. Nejčastěji slouží k ohřevu vody nebo k vytápění objektů pomocí vnějšího prostředí. Druhy tepelných čerpadel jsou určeny účelem a médii, ze kterých teplo čerpají a odevzdávají (např. čerpadlo země/voda). Některá tepelná čerpadla jsou podporována programem Zelená úsporám a je tudíž možné získat na jejich užívání dotace.

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bloková výjimka - Bytová jednotka - Energetický auditor - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu -

Novinky