Dotace na domy

Odborný posudek

Odborný posudek

Forma přílohy k žádostem, v tomto případě sloužící jako důkaz o splnění energetických a environmentálních požadavků programu při realizaci projektu. Odborný posudek může být i součástí znaleckého posudku, ten však v mnohých případech není vyžadován. Odborný posudek může být zpracován pouze oprávněnou osobou a jeho obsah je přesně určen směrnicí MŽP č.9/2009.

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bloková výjimka - Bytová jednotka - Energetický auditor - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky