Dotace na domy

Kvalitní zateplení

Kvalitní zateplení

Proces a výsledek úpravy tepelné izolace domu tak, aby bylo dosaženo optimálního prostupu tepla konstrukcí domu pro jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 0540. Kvalitní zateplení lze uplatnit i na pouze vybranou část obytných domů (dílčí zateplení).

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bloková výjimka - Bytová jednotka - Energetický auditor - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky