Dotace na domy

Energetický auditor

Energetický auditor

Osoba, která je oprávněná ke zpracování energetického auditu. Energetický audit jsou informace, které popisují energetické hospodářství budov a objektů, spolu s návrhem na realizace úprav, aby bylo dosaženo nejvyšších možných energetických úspor. Energetický auditor musí být zapsán v seznamu energetických auditorů, který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je také uveden přehled těchto oprávněných auditorů.

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bloková výjimka - Bytová jednotka - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky