Dotace na domy

Bytová jednotka

Bytová jednotka

Jednotka je nebytový prostor nebo byt vymezený jako část domu (např. místnost, byt, kotelna, sklepení). Tato část domu je předmětem vlastnického práva a tudíž jí lze dle zákona kupovat a prodávat. Bytovou jednotkou se často rozumí vlastní byt. Byt je místnost nebo několik spojených místností, které smějí být podle stavebního úřadu užívány k bydlení.

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bloková výjimka - Energetický auditor - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky