Dotace na domy

Bloková výjimka

Bloková výjimka

Součást nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které se zabývají čerpáním dotací a poskytnutí příspěvků na různé aktivity podnikatele v závislosti na velikosti jeho podnikatelské činnosti. Jedna z blokových výjimek se týká i poskytnutí dotací podnikům na úspory v energetické oblasti a podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Další pojmy

Autorizovaný architekt - Bytová jednotka - Energetický auditor - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky