Dotace na domy

Autorizovaný architekt

Autorizovaný architekt

Architekt, který je oprávněn vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (např. dokumentace územního plánování nebo vedení dokumentace staveb pro vydání stavebního povolení) na základně autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. Autorizovaný architekt musí být veden v registraci České komory architektů.

Další pojmy

Bloková výjimka - Bytová jednotka - Energetický auditor - Kvalitní zateplení - Obnovitelné zdroje energie - Odborný posudek - Polutant - Zdroj na biomasu - Tepelné čerpadlo -

Novinky