Dotace na domy

Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel je dána novelizací zákona 56/2001 Sb., která se zabývá podmínkami provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novelizace ukládá majiteli motorového vozidla povinnost provést ekologickou likvidaci vozidla, které chce nechat trvale vyřadit z registru. Při vyřazení motorového vozidla z registru je pak nutno předložit doklad o provedení ekologické likvidace.


Vozidlo musí tedy zlikvidovat akreditovaný subjekt s patřičným povolením, který může doklad vydat. Jiná cesta ekologické likvidace vozidel není. Vozidlo popř. vrak, který má být ekologicky zlikvidován musí být kompletní nebo alespoň obsahovat hlavní části. Plně shořelé vozidlo je také akceptováno. Z auta musí být odstraněny Státní poznávací a Registrační značky. V případě ztráty nebo krádeže těchto značek se nastalá situace hlásí až u odhlašování vozidla z registru.

Postup ekologické likvidace

Ačkoli ekologickou likvidaci vozidel nabízí mnoho akreditovaných subjektů, postup ekologické likvidace probíhá více méně stejným způsobem. Autovrak se předá příslušným osobám. Ty zkontrolují, zda autovlak neobsahuje další odpady, které by neměly být součástí vozidla a předají písemné potvrzení původnímu majiteli.

Aby vybraný subjekt mohl likvidaci provést, musí mu být poskytnuta i příslušná dokumentace. Je nezbytné předložit technický průkaz vozidla, občanský průkaz majitele (popř. plnou moc vlastníka vozidla). V případě likvidace firemního vozidla je pak občanský průkaz nahrazen živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku.

Novinky