Dotace na domy

Ekologická daň

Ekologická daň

Ekologická daň je forma poplatku za výrobu, užívání nebo podporu některých jevů negativně působících na životní prostředí. Není to sankce za porušení ekologických předpisů, ale jakási prevence a způsob omezení existence těchto jevů. Nejčastěji se ekologická daň spojuje s neekologickým vytápěním domů např. pomocí uhlí a daní na auta.Ekologická daň a energie

Co se týče ekologické daně v rámci vytápění a využívání různých druhů paliv, je od této daně osvobozen zemní plyn. Naopak tuhá paliva jako hnědé a černé uhlí, brikety, koks apod. podléhají sazbě 8,50Kč na GJ spalného tepla. Důležité je, že tuto daň neplatí domácnosti, ale dodavatel, který příslušné palivo prodává.

Také elektřina podléhá ekologické dani, a to ve výši 28,30Kč za MWh. Tuto daň však neplatí výrobci a uživatelé (i domácnosti), kteří čerpají energii pocházející z ekologicky čistých zdrojů jako je solární, větrná nebo geotermální energie.

Ekologická daň na auta

Ekologická daň na auta zahrnuje poplatek za sběr, zpracování, využívání a odstranění autovlaků. Poplatek za auto platí kupující – ten, kdo vozidlo registruje. Při převodu auta na nového majitele se ekologická daň znovu neplatí. Tuto daň platí pouze majitele vozů do 3,5 tuny, ostatní vozidla jako motocykly nebo vozidla nad 3,5 tuny jsou od této daně osvobozeny. Osvobozeni mohou být i žadatelé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P. Dále je možno se dani vyhnout přeregistrací v důsledku dědictví nebo zániku společného jmění manželů. Výše ekologické daně na auta se odvíjí od normy EURO, která určuje množství emisí. Konkrétní norma EURO je zapsána ve velkém technickém průkazu každého vozidla v kolonce „emise“.

Většina vozů vyrobená do roku 1992 spadají do kategorie EURO 0. Ty platí nejvyšší ekologickou daň, v roce 2010 činní 10 000Kč. Poloviční částku platí vozy s normou EURO 1, do které patří většina vozů vyrobená do roku 1995. Majitel vozidla s normou EURO 2 platí nejnižší poplatek. Jedná se nejčastěji o auta vyrobená do roku 1999. Auta s vyšší normou nebo s novějším rokem výroby ekologickou daň platit nemusí.

Novinky