Dotace na domy

Dotace zelená úsporám

Dotace zelená úsporám - popis

Program Zelená úsporám je program, který je realizován Ministerstvem životního prostředí ČR a administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Zabývá se úsporou energie a větší využívání obnovitelných zdrojů energie na úkor neobnovitelných v rodinných a bytových domech. Podporu může získat každý, kdo na území České republiky splní podmínky konkrétního projektu do ukončení vyhlášení programu.

Oblasti programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám se dělí do čtyř hlavních oblastí. Na každou z těchto dotací je nutno podat zvláštní žádost a každá má také jiné podmínky pro udělení příslušné částky.

Oblast A se zabývá úsporou energie na vytápění. Jsou zde zahrnuta veškerá opatření, která lze realizovat pro úsporu tepelné energie. Kromě celého zateplování domů může jít i o výměnu oken, zateplení střechy, vnějších stěn apod. v rámci dílčího zateplení. Výše dotace se pak odvíjí od výše úspor energie nikoli podle počtu provedených úprav.

Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu je zajímavá hlavně pro budoucí stavitele domů. Možnost získat dotaci až čtvrt milionu korun má každý kdo se rozhodne postavit pasivní rodinný nebo bytový dům. Samotná stavba se neřídí přísnými pravidly, ale je nutno opět splnit mnoho ekologických standardů a podmínek určených tímto programem.

Asi nejrozsáhlejší oblastí programu Zelená úsporám je oblast C, jež se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Dělí se do tří podoblastí. Podoblasti C.1 a C.2 pokrývají výměnu vysokoemisního vytápění za ekologické i instalaci těchto druhů vytápění do novostaveb. Zahrnuty jsou zde zdroje na biomasu i tepelná čerpadla. Podoblast C.3 se pak zabývá instalací solárně-termických kolektorů a to jak pouze na ohřev vody, tak i na kombinovaná čerpadla s funkcí ohřevu vody a přitápěni. Opět se může jednat i o instalaci do novostaveb.

Dotační bonus, který je oblastí D je možno získat při provedení několika opatření najednou. Výše tohoto bonusu je 20 000Kč u rodinného domu a 50 000Kč u domu bytového. Jedinou podmínkou pro zisk těchto částek je podání příslušných žádostí současně.

Poslední oblastí (oblast E) je podpora na přípravu a realizace opatření neboli podpora na projekt. Žádost o tento druh dotace se podává současně s žádostí v ostatních druzích podpory. Peníze z této oblasti jsou pak využity na financování lidí pro zpracování projektu, vypracování odborného posudku, měření úniku tepla apod. Výše podpory se pak liší v jednotlivých případech. U kombinací je však možné žádat o tuto podporu pouze jednou.

Novinky