Dotace na domy

Dotace z EU

Dotace z EU

Kromě programu Zelená úsporám je možné žádat o dotace na různé projekty, nejen v oblasti stavby domů a ekologie, přímo fondy EU. Strukturální fondy EU existují dva – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Oba jsou prostředkem přerozdělování a využívání peněz, které putují od jednotlivých členských zemí EU ke konkrétním subjektům, které si podají žádost a splní příslušné podmínky pro obdržení těchto peněz.

Operační programy a Výzvy

Oblasti a konkrétní projekty, na které lze tyto dotace čerpat jsou zveřejňovány a uskutečňovány pomocí tzv. operačních programů a jednotných programových dokumentů. Jsou zde poskytnuty informace pro žadatele, na co a jak lze z EU čerpat konkrétní částky.

Výzva je vlastně forma podání operačního programu žadatelům. Kromě již uvedených informací obsahuje také výčet oprávněných žadatelů, odkazy, adresy a kontakty na příslušné implementační orgány.

Jak čerpat z fondů EU

K čerpání z fondů EU v ideálním nepotřebujete žádnou další specializovanou firmu ani třetí osobu. Při nastudování některého z operačních programů se do boje s administrativou můžete pustit sami. Pokud však nejste v těchto věcech zběhlí, lze rozhodně doporučit využití nějaké agentury nebo banky, která vám dotace zprostředkuje s daleko menším úsilím. Banky jsou výhodné hlavně v případě, že budete na svůj projekt uzavírat i úvěr, protože mnoho bank nabízí zvýhodněné programy právě v rámci úvěru částečně financovaných z dotací EU.

Novinky