Dotace na domy

Dotace na zateplení domu

Dotace na zateplení domu

Důležité je, že kromě programu Zelená úsporám, který se týká rodinných a bytových domů se v rámci zateplování objevil i program PANEL, který čerpá státní dotace na zateplování a rekonstrukci panelových domů.

Co se týče úpravy a přestavby domu je možné z programu Zelená úsporám čerpat dotace na zateplení fasády, střechy a podlahy, montáž rekuperačního zařízení a na výměnu oken a dveří, ať už se jedná o zateplení kompletní nebo dílčí. Výhodné je také vědět, že kromě samotné dotace na realizaci zateplení je možné k žádosti připojit i další žádost na získání podpory na zpracování projektů a výpočtů, které nezbytně předcházení samotnému uskutečnění zateplení.

Stejně jako u stavby pasivního domu je nutné dodržet výběr dodavatele zateplovacího materiálu a realizační firmy ze Seznamu výrobků a technologií nebo Seznamu odborných dodavatelů.(Informace pro zateplení panelových domů - http://www.zelenausporam.cz/sekce/579/zatepleni-panelovych-domu-se-zelena-usporam/)

Podmínky a výše dotace

Pro získání podpory je nutné při dílčí úpravě potřeba realizovat nejméně jedno výše vyjmenované úsporné opatření a snížit tak spotřebu tepla nejméně o 20%. Výše dotace se pak pohybuje u těchto 20% u rodinných domů na 650Kč/m2 podlahové plochy, u bytových domů 450Kč/m2. Při snížení o 30% se pak dotace zvýší na 850Kč/m2 u domů bytových je to pak 600 Kč/m2 podlahové plochy. Velikost této plochy se pak musí pohybovat pod 350m2 pokud se jedná o dům, u bytových jednotek je maximální plocha 120m2. Větší prostory dostanou pouze tuto maximální částku.

Při kompletním zateplení domu je pro splnění podmínky nutno nynější energetickou spotřebu přiblížit standartu konkrétního typu obytné budovy a o minimálně 40% snížit potřebu energie na vytápění objektu. Výše dotace je určená právě touto potřebou tepla na vytápění. U rodinných domů je pak při dosažení max. 40kWh/m2 je počítáno s 2200Kč/m2 podlahové plochy a při max. 70kWh/m2 je částka 1550Kč/m2 podlahové plochy. Bytové domy mohou získat při max. 30 kWh/m2 1500Kč/m2 podlahové plochy, při potřeby tepla na vytápění max. 55kWh/m2 pak 1050Kč/m2 podlahové plochy. I tady platí omezení velikosti plochy na max. 350m2 u rodinných a 120m2 u bytových domů.

Novinky