Dotace na domy

Dotace na kotle

Dotace na kotle

Tento druh dotací spadá v programu Zelená úsporám do oblasti C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Jde hlavně o to přiblížit a podpořit stále početné využívání neekologických zdrojů vytápění jako je uhlí nebo elektřina, za ekologické kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Šanci využít tuto dotaci mají i vlastníci novostaveb, které se na instalaci tepelného zařízení teprve chystají.

Kotlů na biomasu je velké množství druhů. Většinou jsou specializované na určitý druh biomasy a dělí se na kotle se samočinnou dodávkou paliva a s ruční dodávkou paliva. Proto je dobré se předem informovat, čím můžete ve vašem kotli topit. Investice do tohoto zařízení je totiž celkem vysoká, průměrná cena kotle na biomasu se pohybuje kolem 75 000Kč a to bez potřebné instalace a materiálu na topení.

Druh kotle a výše dotace

Výše dotace je také závislá na druhu kotle, který se rozhodnete zvolit. Nejvyšší dotace je na instalaci kotlů se samočinnou dodávkou paliva. U rodinného domku tak můžete dostat 95 000Kč, u bytového domu pak 25 000Kč/byt. Není přitom rozdíl v tom, zda kotel vyměňujete nebo instalujete do novostavby. Zatímco u bytových domů se výše dotace v tomto ohledu již nemění, u rodinného domu při instalaci nebo výměně kotle za zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží se dotace snižuje na 80 000Kč, bez akumulační nádrže je pak dotace už jen 50 000Kč.

Není radno opomenout, že budovy, které byly dokončeny do 1. 1. 2011, musí splnit ještě podmínku měrné potřeby tepla na vytápění, která nesmí přesáhnout hodnotu 55kWh/m2 podlahové plochy. Platí zde také omezení pro žadatele z řad majitelů jednotlivých bytů. Tato dotace může být využita v tomto případě pouze za předpokladu, že v bytovém domě a daných bytech je realizováno etážové vytápění.

Novinky