Dotace na domy

Dotace na bydlení

Dotace na bydlení

Na výstavbu, přestavbu či opravdu domů je z ekologického hlediska nabízeno soukromým osobám i podnikatelům několik druhů dotací. Nejdostupnějšími z nich jsou dotace z Evropské unie nebo příspěvky od Ministerstva životního prostředí ČR nejčastěji v rámci vyhlášeného programu Zelená úsporám.

V programu Zelená úsporám mohou žádat o dotaci na bydlení vlastníci rodinných a bytových domů. Prostřednictvím plné moci se pak může jednat i o žadatele z řad podnikatelů, měst a obcí, bytových družstev nebo dalších právnických osob.

Od žádosti až po dotaci

Od prvotního plánu na přestavbu až po zisk samotné dotace je dobré dodržet několik kroků. Samotné vyřízení žádosti o dotace má pak několik dílčích fází.

V první řadě je nutné si zajistit odborníka, který zhodnotí situaci a navrhne konkrétní podobu realizace vašeho projektu. Odborníka můžete vybírat buď z databáze České komory autorizovaných inženýrů a techniků nebo ze seznamu České komory architektů. K přípravě některých dokumentů, které se přikládají k žádosti, je tato osoba nezbytná.

Druhým krokem je výběr materiálu (výrobku) a dodavatele (realizovatele). Výběr je omezen Seznamem odborných dodavatelů a Seznamem výrobků a technologií. Využití služeb jiných firem není možné nebo je nutné si požádat o zapsání této firmy do těchto seznamů.

Pak už Vás čeká jen samotné vyplnění žádosti a přiložení příslušných příloh. Ty se liší podle potřeby dokumentace jednotlivých projektů. Žádost s přílohami je pak možno podat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nepodnikající fyzické osoby si na těchto pracovištích pouze potvrzují projekt, odborný posudek a další listiny.

Vyrozumění o poskytnutí podpory je obvykle doručeno do 10 týdnů od podání žádosti. V tomto vyrozumění by mělo být obsaženo číslo žádosti a maximální částka, kterou lze získat při splnění všech podmínek ve vaší žádosti, tak jak je naplánováno.

Po dokončení Vašich úprav je nutné zajít do banky, kde při předložení příslušných dokumentů a faktur doložíte dokončení realizace vašeho projektu. Do přibližně čtyř týdnů Vám pak bude doručena smlouva, kterou už stačí jen podepsat a nechat ověřit notářem. Po zaslání dvou kopií podepsané smlouvy na Státní fond životního prostředí ČR, pak můžete do měsíce čekat obdržení dotace.

Novinky