Dotace na domy

Články

Ekologická likvidace vozidel
Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel je dána novelizací zákona 56/2001 Sb., která se zabývá podmínkami provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novelizace ukládá majiteli motorového vozidla povinnost provést ekologickou likvidaci vozidla, které chce nechat trvale vyřadit z registru. Při vyřazení ....

Ekologická daň
Ekologická daň

Ekologická daň je forma poplatku za výrobu, užívání nebo podporu některých jevů negativně působících na životní prostředí. Není to sankce za porušení ekologických předpisů, ale jakási prevence a způsob omezení existence těchto jevů. Nejčastěji se ekologická daň spojuje s neekologickým vytápěním ....


Novinky